Afhandeling

  • Het bestuur van het AMVJ Fonds bekijkt het ingediende voorstel en beoordeelt (eventueel op basis van aanvullende stukken en/of een gesprek) of er mogelijkheden zijn voor financiering. De besluitvorming geschiedt collectief. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat via secretariaat@amvjfonds.nl;
  • Het bestuur van het AMVJ Fonds beslist met gewone meerderheid van stemmen over de goedkeuring of afwijzing van de aanvraag. Aan uitspraken van individuele bestuursleden kunnen geen rechten worden ontleend;
  • Verzoeken om ondersteuning kunnen om budgettaire gronden worden afgewezen;
  • De betaling van toegezegde donaties of garanties kan worden gestaakt en uitgekeerde donaties kunnen worden teruggevorderd indien projecten niet of niet geheel worden uitgevoerd;
  • Aanvragen die niet binnen de beleidsdoelstellingen van het AMVJ Fonds vallen, worden niet in behandeling genomen.