Projectondersteuning

Het AMVJ Fonds zal ook nog individuele projectaanvragen in behandeling nemen, het ondersteunen van projecten is echter geen kernactiviteit meer. Een aanvraag kan worden ingediend door een samenvatting (max. 1A4) aangevuld met een begroting en dekkingsplan te mailen aan sectetariaat@amvjfonds.nl. De besluitvorming geschiedt collectief.