Beleid

Het AMVJ Fonds financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.
Het AMVJ Fonds doet dit op twee manieren:

A. Wij ondersteunen eenmalige projecten.
B. Daarnaast versterken wij organisaties die hun slagkracht willen vergroten en daarvoor een financiële donatie en/of inhoudelijk advies nodig hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen, geldt de vuistregel dat we ten minste eenmaal een project hebben ondersteund.