Procedure

Het bestuur van het AMVJ Fonds bekijkt het ingediende voorstel en beoordeelt (eventueel op basis van aanvullende stukken en/of een gesprek) of er mogelijkheden zijn voor financiering. De besluitvorming geschiedt collectief. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat via sectetariaat@amvjfonds.nl