Voorstel indienen?

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een dergelijke vorm van ondersteuning, kunnen een korte beschrijving (maximaal 1 A4!) van hun plan mailen aan sectetariaat@amvjfonds.nl. Het is van belang dat wordt omschreven:

  • Op welke wijze men de organisatie wil versterken;
  • Met welk doel;
  • Wat het belang is en/of welke urgentie er is;
  • Op welke wijze men de gewenste verbetering wil meten/monitoren;
  • Binnen welke looptijd de gewenste verbetering wordt geïmplementeerd;
  • Wat het benodigd bedrag is;
  • Welke additionele ondersteuning eventueel nodig is (advies etc).