Procedure

Het AMVJ Fonds legt voortaan in haar beleid de nadruk op het ondersteunen van organisaties, en in veel mindere mate dan eerder het geval was op projecten.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor organisatie-ondersteuning, kunnen een korte beschrijving (maximaal 1 A4!) van hun plan mailen aan secretariaat[at]amvjfonds.nl. Het is van belang dat wordt omschreven:

  • Op welke wijze men de organisatie wil versterken;
  • Met welk doel;
  • Wat het belang is en/of welke urgentie er is;
  • Op welke wijze men de gewenste verbetering wil meten/monitoren;
  • Binnen welke looptijd de gewenste verbetering wordt geïmplementeerd;
  • Wat het benodigd bedrag is;
  • Welke additionele ondersteuning eventueel nodig is (advies etc).

Organisaties die een projectaanvraag willen indienen kunnen dit doen door een samenvatting van het project (max. 1 A4) digitaal toe te zenden, aangevuld met een begroting en dekkingsplan. Ons e-mailadres is secretariaat@amvjfonds.nl.