AMVJ Nieuws

14
mrt

Nieuwe aanvragen

De eerstvolgende indientermijn is van 10 mei 2017 tot en met 24 mei 2017. Stuur uw word/excel/pdf naar secretariaat@amvjfonds.nl. Een reactie op uw aanvraag ontvangt u rond half juni 2017. De hierna volgende ronde is indientermijn van 4 tot 20 september 2017, u ontvangt dan half oktober een reactie op uw aanvraag.

17
jan

Tien aanbevelingen voor nieuwe projectaanvragen

In opdracht van het AMVJ Fonds deed Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam een onderzoek naar de vraag: ‘Aan welke type projecten kan het AMVJ-fonds het beste subsidie verlenen om de sociaal-culturele positie van Amsterdamse jongeren, voor wie toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is, te verbeteren?’ De tien aanbevelingen uit het rapport …