Stichting Drop-Inn , jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn , jongerenatelier Orteliusbuurt
3
nov

Het Jongeren Atelier

Het Jongeren Atelier is een project van de Stichting Drop-Inn en is een driejarig project.

Het Jongeren Atelier heeft als doel: talentverbreding en ondersteuning van jongeren tussen de 10 en 18 jaar en het ontwikkelen van jong-burgerschap.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat buurtbewoners meer affiniteit en waardering krijgen voor hun buurtjongeren.

Ieder jaar verplaatst Het Jongeren Atelier zich naar een andere buurt binnen Amsterdam West om zodoende nieuwe jongeren en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.

In het eerste deelproject van Het Jongeren Atelier III ( 1 april-1 juli 2014) hebben jongeren in  Amsterdam Oud-West zich voorgenomen iets te doen samen met buurtbewoners op muzikaal en cultureel gebied. Hiertoe hebben ze eerst op locatie geoefend in Surinaamse ritmes op trommels onder leiding van professional Michael Reiziger.

Vervolgens  zijn ze de wijk ingegaan om samen met andere buurtbewoners en buurtkinderen muziek te maken en aandacht te trekken voor  het  Nieuwe Jongeren Atelier III.

Als eindpresentatie  eind juni hebben de jongeren 2 interactieve, culturele middagen verzorgd met Surinaamse ritmes:

  • – een middag voor ouderen uit De Klinker, die met een busje werden gebracht naar De Havelaar, alwaar er een muzikale, interactieve, workshop gegeven werd. Daarnaast hebben de jongeren een dansvoorstelling verzorgd voor de ouderen. De ouderen werden in de watten gelegd door de jongeren met een hapje en een drankje. Zowel de jongeren als de ouderen hebben genoten van hun wederzijdse contact .
  • – een middag voor buurtkinderen met een interactieve muzikale, Surinaamse, workshop voor buurtkleintjes
Stichting Drop-Inn - Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn – Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn - Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn – Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn - Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn – Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn - Jongerenatelier Orteliusbuurt

Stichting Drop-Inn – Jongerenatelier Orteliusbuurt

Het Jongeren Atelier III  is mogelijk gemaakt door het  AMVJ Fonds, Oranje Fonds, VSBfonds en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Meer informatie op: Jongerenatelier Orteliusbuurt